دنیای زیر آب

نام دستگاه : سینما رویا  دنیای زیر آب                 Conch bey

ظرفیت دستگاه در هر سانس : 308 نفر در یک سانس یک ساعته

رنج سنی : ندارد

 

شرح دستگاه:

سینمای چند بعدی می باشد که فیلم اکران شده در زیر آب بوده و دارای 4 افکت اب ، باد ، حرکت و دو عدد

رباط (میگو و خرچنگ ) می باشد

 

 

 

 

 

 

 

ab