ترن هوایی معلق

نام دستگاه : ترن هوایی معلق             Hahging pully

ظرفیت دستگاه در هر سانس :

رنج سنی : 12 سال به بالا

شرح دستگاه:

این یک بازی پر مخاطره ، مهیج و جذاب است

این دستگاه کابینی شبیه واگن قطار دارد که حرکت میکند ، شبیه یک قایق پر سرعت در رود خانه ای مواج و مسیری

گردابی در مسیر خود میچرخد و صعود و سقوط میکند در این بازی شما هیجان و ماجراجویی بی حد و مرزی را

تجربه خواهید کرد

123456