سفر فضایی

نام دستگاه : سینما رویا سفر فضایی                     Space journey

 

ظرفیت دستگاه در هر سانس : 100 نفر

رنج سنی : 10 تا 65 سال

 

شرح دستگاه:

دارای 5 کابین که در هر کابین 20 نفر ظرفیت دارد 3 کابین در طبقه دو ، 2 کابین در طبقه 3 ، تجربه یک سفر

فضاییست که در حین حرکت با برخی از موجودات و صخره های شکسته شده در فضا برخورد کرده که با حرکت کابین

به صورت چپ و راست و بالا وپایین شدن همراه است که این فیلم در 6:20 به طول می انجامد.

 

 

 

 

 

faza